Han votat 6228 persones.


Projectes

 • El Parc del Castell (Puigterrà) és el pulmó verd més gran del centre de Manresa. Un espai ideal per gaudir d’unes magnífiques vistes de la ciutat, prendre l’aire, realitzar activitats esportives, etc.No obstant, avui en dia continua essent el parc oblidat de la ciutat: la dificultat per accedir-hi, la falta d’enllumenat a la nit o la manca de serveis dificulten que els ciutadans de Manresa en puguin gaudir.

  Més informació
 • A nivell d’esplai:El local que fins ara era suficient ens ha quedat petit. Al local actual es fan moltes altres activitats fet que limita la disponibilitat del local a l’hora de programar el nostre calendari. Aquest nou espai ens permetria desenvolupar la nostra tasca educativa de forma òptima.A nivell de barri:La rehabilitació de l’edifici seria una manera de reactivar el barri de Vic-Remei i fer xarxa amb les entitats i la gent del barri.Milloraria l’estètica d’un espai degradat en un barri on abunden els edificis buits, inactius, descuidats, etc.L’antic Xalet de Casa Caritat és un edifici gran al mig del barri que està completament en desús. Té un gran potencial tenint en compte la seva ubicació i que hi ha gent interessada en arreglar-lo per fer-ne un ús social.

  Més informació
 • Durant molts anys, Manresa ha estat d’esquena al riu Cardener. Els ciutadans no han pogut gaudir d’una zona verda on la natura hi és ben present. I amb la nostra proposta, volem que la ciutadania de Manresa pugui gaudir del seu riu tal i com ho poden fer els ciutadans de Girona o Lleida.Amb l’ajuda dels voluntaris de la Fundació Rosa Oriol, altres entitats i organitzacions, i empreses col·laboradores, es va netejar la llera del riu pel seu pas per Manresa sense cap cost econòmic.La nostra proposta es basa en fer el següent pas, l’organització de la llera. Perquè la ciutat incorpori una zona verda més, com ho és el Parc de l’Agulla. I esdevingui un espai per a tota la ciutat de Manresa i on tothom hi pugui passar una agradable estona.

  Més informació
 • Els residents al Carrer de la Pujada del Castell, Carrer Circumval·lació, usuaris del Casal de la Gent Gran, persones que van amb cadiretes amb criatures, carrets de compra, cadires de rodes i persones amb mobilitat reduïda han de donar una gran volta per accedir al Carrer Circumval·lació des del Passeig de Pere III ja que en aquesta zona només hi han escales. La vorera que puja a aquest carrer és molt estreta, corba i resulta intransitable.

  Més informació
 • Quant als veïns i a la ciutat en generalDisposar d’un espai obert, polivalent i aixoplugat de 1.100 m2La millora de les condicions de la pista seria clau per fomentar l’esport.Es reduiria notablement la contaminació acústica actual.La pista coberta podria ser utilitzada per a realitzar actes públics.Es reduiria notablement el manteniment de la pista exterior.No afectaria a cap de les instal·lacions existents.Seria una solució provisional alternativa a la construcció d’un nou pavelló a la ciutat.Si deixés de ser necessària, la carpa es podria desmuntar i ser aprofitada.Quant al Club pati ManresaCancel·lació de gran quantitat d’entrenaments per les condicions meteorològiques.No hi ha capacitat d’oferir una formació òptima en unes instal·lacions correctes.Saturació de l’ única pista interior del Pujolet.Necessitat de més hores de pista en unes instal·lacions que reuneixin unes condicions mínimes de seguretat per patinar.Actualment no hi ha cap instal·lació que pugui acollir aquestes necessitats.

  Més informació
 • Diferents viles del territori català ,han volgut interpretar les necessitats d’espais verds per a les persones i han posat en valor els seus recursos naturals, recuperant o creant vies verdes.Des de l’ECM, i en el marc del compromís amb la ciutat i amb els seus valors, fem una aposta de projecte per Manresa per crear un tram de via verda a partir de la recuperació d’un espai natural, actualment en estat d’abandonament  i  impracticable.Les antigues  infraestructures ferroviàries reconvertides en itineraris per la pràctica del ciclisme o per vianants, són un potencial turístic , però especialment d’us local per als seus ciutadans.

  Més informació
 • A la nostra ciutat hi ha persones grans amb un problema de solitud, per altra banda, els adolescents pateixen també aïllament generacional.Pretenem trobar un espai de reflexió, fomentar la transmissió de valors, i aplicar-ho a la vida real en qualsevol situació que es puguin trobar.Les relacions intergeneracionals són aquelles interaccions que es donen entre els membres de diferents generacions, que conviuen en un mateix temps. En qualsevol època han existit però per múltiples variables estan donant lloc a una disminució de les mateixes. L'absència de contacte entre generacions sembla ser una realitat que caracteritza les societats actuals, en un moment en què l'envelliment de la població ens obliga, avui més que mai, a inventar noves formes de solidaritat i cooperació entre generacions.

  Més informació
 • Manresa compta amb l’edifici de l’antiga fàbrica Anònima ubicada al centre històric, que amb més de 120 anys d’història, ha tancat una segona etapa, després que passés de ser la seu de la companyia elèctrica Endesa a la Catalunya Central a ser un equipament municipal. Nosaltres entenem que edificis grans i en desús com l’Anònima necessiten ser recuperats per la ciutat.El nostre plantejament és doncs començar a donar vida a l’edifici i una vegada vinculades empreses i entitats, afrontar la rehabilitació definitiva. Una reforma integral de l’edifici per a un nou ús, obliga a una inversió molt superior als 50.000€ disponibles en el pressupost participatiu, però aquests són suficients per adaptar algunes de les sales que conté i obrir-les a la ciutat per a poder-hi fer activitats. L'objectiu de la proposta és doncs posar la primera pedra per a una nova reconversió de l’Anònima per tornar a donar llum a la ciutat.

  Més informació
 • La manca de recursos econòmics de les famílies mes desafavorides de Manresa no hauria de ser motiu per impedir als infants gaudir de la pràctica esportiva i dels seus beneficis a curt i llarg termini. Tampoc podem permetre que sigui un element d’exclusió mes, sumat als que comporta la pobresa.

  Més informació
 • Es tractaria d’arranjar un circuit permanent de cros similar al que ja havia existit amb l’ objectiu que la gent el pugui gaudir de manera tranquil·la i sobretot segura. Amb un ferm adequat per córrer i caminar i senyalitzant els marges mitjançant pedres o troncs d’arbres per evitar la intromissió d’algun vehicle a motor. La zona esportiva del Congost guanyaria un espai molt útil, amb una mínima intervenció mentre no s’executa una ordenació permanent. A més, es podria enllaçar amb el circuit saludable del Passeig del riu i incrementar els quilometres practicables per caminar o córrer. A més, arreglar mínimament l’ espai general de tota la zona esportiva canviaria la sensació de deixadesa i donaria un aspecte més esportiu i ordenat.

  Més informació
 • Com a veïna del Barri Antic, pateixo dia a dia, la situació patètica, antihigiènica inantisocial, de tenir que suportar per gairebé tots els racons, cantonades i carrers del nostre barri, la visió i l’olor de pixums i femtes dels gossos que els corresponents amos obvien les seves responsabilitats, envers ells i la societat; adjudicant-se la via publica com a pròpia, quan és un espai comú i ciutadà. 

  Més informació
 • Constatem que a Manresa existeix la necessitat d’ordenar les entrades i sortides a l'entorn de les escoles de primària perquè la seva situació dins de l’entramat urbà i l’ús excessiu del vehicle privat provoquen problemes de circulació (quatre vegades al dia!) que, a més de generar molèsties al veïns, ja han causat alguns accidents greus.El projecte s'inicia en un dels barris de Manresa i en una de les seves escoles, però considerem que és perfectament exportable a la resta d'escoles de la ciutat, adaptant les mesures que proposem a les especificitats i necessitats de cada barri.Aquest projecte proposa alternatives al vehicle privat per tal d'accedir a l’escola d'una manera més relaxada, segura i respectuosa amb la normativa viària i el medi ambient, exercint en el dia a dia valors propis d'una ciutadania conscient i responsable.Recolzar aquest projecte suposa completar i consolidar una iniciativa que ja està en marxa des del setembre del 2016 i que fins ara considerem que ha tingut un notable èxit, gràcies a la campanya de conscienciació que es va dur a terme entre els pares i acompanyants dels alumnes de l’escola Ítaca, amb la col·laboració dels comerços de l’entorn,d’algunes altres entitats, de l’Associació de Veïns, de la Regidoria responsable de la mobilitat i de la policia local. 

  Més informació
 • El punt de partida del projecte es basa en donar resposta a l’actual abandonament de l’esplanada de la Torre de Santa Caterina per tal de dotar-la d’uns espais i condicions que permetin el seu ús d’espai verd i de lleure per tots els habitants de Manresa.

  Més informació
 • Pel seu estat deplorable. Pel perill que comporta per la mobilitat dels vianants, també afecta al transit dels vehicles en general i dels autobusos en particular. Per les condicions higièniques de la font, que poden provocar algun ensurt de salubritat.Els arbres que hi ha són un perill per l’edat que tenen i per tant les branques es trenquen fàcilment amb les ventades. Les arrels dels mateixos malmeten tot l’encimentat de la plaça, deixant tot el terra impracticable per qualsevol persona o criatures.Els bancs tampoc estan gaire ben conservats i són poc adients o còmodes per passar-hi una estona. Els materials dels que estan fets no són gens agradables per la seva fredor a l’hivern i escalfor a l’estiu.La il·luminació es més que insuficient. Tan sols hi ha un fanal.

  Més informació
 • El Projecte Stalow Fest vol ser un gran festival esportiu, musical i cultural que reafirmaria Manresa com a capital.

  Més informació
 • Manresa és una ciutat amb una morfologia que dificulta la circulació per això cal buscar una solució de baix cost amb un alt impacte.

  Més informació
 • La Federació d’Associacions de veïns de Manresa i les associacions federades fa uns anys que han detectat que a diferents barris hi han grups de joves i adolescents a places i carrers que es troben en risc social, en situació d’exclusió o en perill de trobar-s’hi. Joves que estan fora dels circuits de socialització normalitzats i que en ocasions són generadors d’accions incíviques i tenen comportaments poc saludables (consum de drogues, actituds sexistes,..) creant en aquests espais un greu problema de convivència.

  Més informació
 • 1- Potenciar el campus universitari de Manresa i el desenvolupament Científic tecnològic.2- Retenir els joves talents de la comarca i fer atractiva la ciutat a estudiants d’arreu.3- Mantenir viva la ciutat i donar-la a conèixer fora del territori.4- Crear un vincle entra la universitat i la ciutadania.5- Invertir en la investigació de noves tecnologies.6- Potenciar els sectors: escolar, esport, cultura, joventut i intercultural.

  Més informació
 • Segons l’evolució actual de la pràctica esportiva, des de fa uns anys la ciutat s’ha convertit en “el terreny de joc” utilitzat per molts esportistes de Manresa que practiquen running.Durant els mesos de tardor i hivern, amb la disminució de les hores de llum solar, aquests manresans veuen dificultada la seva pràctica esportiva i han d’enginyar-se-les per poder seguir corrent.Així doncs, per facilitar la pràctica nocturna d’aquest esport, és necessari que la ciutat disposi d’un recorregut amb senyalització lumínica al llarg de tot el traçat. Actualment el camí que està situat entre el Passeig del Riu i el riu Cardener que connecta la Zona Esportiva del Congost fins el Pont Vell, de 2 km de recorregut, ja realitza aquesta funció.Però té un tram especialment fosc i que dona la sensació d’inseguretat.És per això que es proposa fer la senyalització lumínica d’aquest tram del circuit amb llums tipus balisa.

  Més informació
 • El col·lectiu de gent gran de Manresa és molt nombrós. Segons el padró municipal consultat, de l’any 2015, hi han unes 27.124 persones que tenen entre 50 i 90 anys. Això suposa gairebé un 38% de la població total de la ciutat.És un col·lectiu que s’ha de cuidar, planificant i dissenyant activitats i projectes per cobrir necessitats i demandes d’aquests com també per motivar-los i activar-los. Així doncs des de l’AV Font dels Capellans hem planificat el projecte que us presentem, per poder cobrir unes necessitats i demandes, en l’àmbit més mental i cognitiu, que hem anat detectant al llarg dels últims anys.

  Més informació
 • El Projecte pretén:-La realització de murals d’autor, de temàtica i tècnica lliure en l’espai urbà, creant un itinerari artístic que permeti fer un seguiment d’aquests murals, per mitjà d’una guia virtual en una aplicació mòbil i una web.-Utilitzar l’art com a motor de transformació del barri, millorant la vida de veïns i comerciants, donant un nou atractiu a un centre històric en franca decadència i donant visibilitat a la nostra ciutat, dotant-la d’un nou atractiu.

  Més informació
 • Per la seva ubicació, el Congost és una zona idònia per a l’activitat física no reglada, el lleure i el joc a l’ aire lliure per a famílies i infants.L’execució del projecte donaria servei a tots aquests usuaris d’activitat física no reglada que s’acumulen a la zona, consolidant el projecte d’anella del Congost vinculat a la natura, un pulmó per als ciutadans que volen passejar i Fer esport de lleure.El projecte està pensat per donar servei tant als infants més petits passant pels nens, joves, adults i gent gran. Convertint-lo en una zona d’activitat intergeneracional.

  Més informació
 • Donada la manca d’espais poliesportius que patim totes les entitats esportives queper sort tenim a la ciutat i vist que des de l’Associació Esportiva la Salle Manresa cadaany tenim més equips i més dificultats per accedir a espais públics, pensem quel’adequació del Pavelló de l’escola ajudaria a la ciutat a tenir un altre equipament dequalitat.L’escola La Salle Manresa sempre ha tingut les portes obertes per a totes les persones quehi vulguin entrar a jugar durant el cap de setmana. Les pistes exteriors estan adisposició dels manresans.Aprofitar per fer aquesta important millora en l’any del 75è aniversari de l’entitat.

  Més informació
 • La proposta que presentem es justifica desplegant els següent objectius:Posar a disposició de les entitats i ciutadania un nou equipament -“el pati de la Torre Lluvià”.Programar un cicle d’actes culturals i activitats que garanteixin un ús continuat de l’espai del pati.Adequació de l’espai del pati per acollir les activitats del cicle.

  Més informació
 • Ja fa poc més d’una dècada que a diferents capitals europees s’aposta per la recuperació del patrimoni musical dels segles XVIII i XIX. El que es pretén amb aquest projecte és una reivindicació des de Catalunya, i més específicament des de Manresa, per part dels joves músics professionals de casa, i fer un pas endavant per potenciar la musica del classicisme i el romanticisme.També es vol adoptar un model de gestió d’activitats, que comença a funcionar a diferents ciutats europees, on l'organització de petits festivals locals és a càrrec d’associacions sense ànim de lucre, formades en gran part pel músics i ciutadans de la zona.D’altra banda Manresa ha estat una ciutat pionera que aposta per nous models de foment cultural i nous espectacles per apropar la música a les persones.

  Més informació
 • A la Plaça Sant Domènec es proposa un enllumenament exterior que s’utilitzi pels actes festius amb la instal·lació de tres projectors de 2.000 W de potència a lesfaçanes de la Plaça i dos projectors més iguals als anteriors en les columnes de laMuralla del Carme a l’ alçada de la Plaça Sant Domènec. La instal·lació es completaria amb els equips dels projectors, el pas del cablejat necessari, elements de protecció i control i sistema d’accionament per comandament a distància.A la Plaça Crist Rei es preveuria un enllumenat exterior que s’ utilitzi pels actes festius, amb la instal·lació de dos columnes amb un total de 4 projectors.

  Més informació
 • El treball en equip, la solidaritat, l’esforç, el respecte, la igualtat, la competència sana són eixos vertebradors de la conducta del nostre club.Creiem fermament que capitalitzar el beisbol i el softbol català  a Manresa amb aquest projecte d’activitats pot ajudar a fomentar aquests valors entre els nostres ciutadans.

  Més informació
 • La present proposta s’articula com a tercera fase del projecte “Adequació camí de la Riera de Rajadell” que es va presentar (i guanyar) en les dues darreres convocatòries de “Pressupostos Participatiu”.Tanmateix, les inversions realitzades (1a fase) i pendents de realitzar (2a fase), són insuficients per assolir una òptima adequació del camí de la Riera de Rajadell al seu pas pel barri del Xup.

  Més informació
 • La situació de la plaça a dalt d’un turó és un element dissuasiu per persones amb mobilitat reduïda, persones amb cotxets de nens petits o nens petits que ja caminen.Hi ha una mínima circulació de vehicles Presència d’entitats i equipaments vinculats als infants i joves. Plaça desangelada. Amb terra de quitrà, sense cap tipus de mobiliari urbà –bancs, font...-. Amb poca  il·luminació i mínima circulació de persones. No és una plaça que convidi a anar-hi i, encara menys, a quedar-s’hi. Inexistència d’espais de lleure per a adolescents i joves al centre de la ciutat.L’existència de la pista multiesportiva és altament compatible amb el manteniment de la zona verda d’aparcament al centre de plaça i,  puntualment, amb la utilització de la resta de la plaça amb les altres activitats lúdiques o festives que fins ara s’hi venen programant –Fira de l’Aixada i matinals esportives del CAE-. Aquesta actuació té un caràcter experimental, perquè permetrà veure quina és l’acceptació que té aquest nou ús de la plaça i donarà arguments de pes a l’Ajuntament i als altres agents, de cara a valorar  una possible futura transformació de la totalitat de la plaça en un espai de lleure i oci. 

  Més informació
 • Des del Pla de Desenvolupament Comunitari del barri de les Escodines, en el marc de treball del Programa amb Infància, es duu a terme un projecte d’Observatori Social de la Infància de les Escodines, i en el marc d’aquest treball, es va identificar un greuge, un dèficit, una manca d’accés a activitats culturals de qualitat per part de població preadolescent inadolescent.Per tant, des d’aquesta perspectiva, creiem i considerem que generar activitats de “Música i Arts Escèniques Comunitàries a les Escodines respon a una necessitat que si bé va ser identificada a nivell de barri, ja amb el desenvolupament del projecte de Coral, s’està incidint sobre aquesta població preadolescent, adolescent i jove provinent de diferents barris de la ciutat, donat que aquesta barrera d’accés a la cultura incideix sobre el col·lectiu dels diferents barris i districtes de Manresa.A la ciutat de Manresa, si bé si que hi ha espais i institucions que fomenten la cultura, la música i el teatre, no hi ha cap iniciativa que desenvolupi activitats en aquest sentit des d’una vessant social i comunitària enfocada i dirigida als col·lectius poblacionals al que ens volem dirigir amb aquesta proposta.És per això que aquest any presentem aquesta proposta. Una proposta, que des d’una perspectiva de Drets, fa que la cultura sigui protagonitzada per infants i joves que per les qüestions que siguin, han tingut i tenen restringit i/o limitat, l’accés a la formació cultural en Música i Arts Escèniques.

  Més informació
 • Instal·lació en el tram del carrer Guimerà que va del carrer Casanova fins la Plaça Sant Domènec, de 21 capçals de lluminària led substituint els capçals existents actualment en les columnes.També es proposa arranjar les voreres i el paviment de diferents trams del carrer Guimerà.

  Més informació
 • La Fira de l’ Aixada és l’esdeveniment que més forasters atrau durant dos dies a la nostra ciutat. No només és una fira en la que es poden adquirir productes diversos sinó que a més es dóna a conèixer una part important de la nostra història. En aquest sentit considerem que l’ambientació del Centre Històric es un aspecte fonamental per tal que els actors puguin representar el que tal vegada seria la realitat de la nostra ciutat durant el segle XIV.Els beneficis de l’ afluència de visitants repercuteixen no només en l’àmbit de la Fira de l’Aixada sinó que en el de tota la ciutat i, alhora, contribueix a fer-la conèixer en     l’entorn nacional i estatal.

  Més informació
 • A Manresa les propostes de joc fora d’escoles i instituts són insuficients. Eltennis de taula és una molt bona opció de joc per a adolescents, adults i famílies.Per aprofitar millor els espais de joc infantil que té Manresa i donar qualitat al moment de joc dels infants caldria millorar diferents aspectes: Que els parcs tinguin Sol a l’hivern i ombra durant els mesos d’estiuQue aquests siguin segurs i estiguin en bon estatQue les zones joc estiguin netes i equipadesQue les propostes de joc siguin atractives als ulls dels infants Que tinguin un manteniment suficient

  Més informació
 • Donat que la zona del Pujolet té uns espais de petanca que s’omplen d’aigua i fang cada vegada que plou i que tota la zona que els rodeja i els seus accessos estan en molt mal estat, plantegem l’adequació d’aquests espais per tal de guanyar un espai lúdic i unes pistes de petanca en condicions pel Club de Petanca del barri i per la ciutat en general.

  Més informació
 • Fa més de trenta anys que els veïns de Santa Caterina i de la Barriada Cal Teleca, CasanVinyals i altres veïns que pugen i baixen a peu a la foscor, demanen l’enllumenat públic. Avui dia és molt necessari ja que l’economia de molts veïns no és la que voldríem i es veuen amb la necessitat de pujar i baixar a peu a qualsevol hora amb el perill afegit de la gran quantitat de senglars que a l’hivern ens visiten cada dia.

  Més informació