Globals de la ciutatELECTORS   52.035     VOTS NULS   203   0,63%
PERCENTATGE ESCRUTAT       100,00% VOTS VÀLIDS   32.148    
VOTS EMESOS / %ABSTENCIÓ   32.351   37,83% VOTS EN BLANC   252   0,78%


Eleccions Generals 2016
(Eleccions Generals 2015)
Última actualització 20/10/2017 14:12:08

Procedència de les dades © Sistemes d' Informació Ajuntament de Manresa
http://www6.ajmanresa.cat/eleccions