Globals de la ciutatELECTORS   52.261     VOTS NULS   139   0,33%
PERCENTATGE ESCRUTAT       100,00% VOTS VÀLIDS   41.925    
VOTS EMESOS / %ABSTENCIÓ   42.064   19,51% VOTS EN BLANC   213   0,51%


Eleccions Parlament de Catalunya 2017
Última actualització 24/02/2018 18:53:20

Procedència de les dades © Sistemes d' Informació Ajuntament de Manresa
http://www6.ajmanresa.cat/eleccions